ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder et uforpligtigende orienterende møde indenfor samtlige byggeopgaver.

Rådgivning, projektering, myndighedsbehandling, byggestyring, tilsyn, økonomistyrelse

Gennemgang af ejendomme:

Bygninger med tilhørende rapport.

Forslag i forbindelse med byggeopgaver

Nybygning, tilbygning, tag- og facaderenovering, vinduesrenovering, vinduesudskiftning, vedligeholdelse, omfangsdræn, udvendig isolering af facader, belægningsopgaver m.v.

Udfærdigelse af komplette projekter

Herunder tegninger, beskrivelse, specifikationer, udbudsmateriale, tilbudslister m.v.

Ansøgning om byggetilladelse

og evt. andre myndighedstilladelser.

Indhentning af tilbud ved licitation / underhåndsbud

Vurdering af tilbud

Samt indstilling af håndværkere.

Byggestyring og koordinering

Byggestyring og koordinering af entreprenører, håndværkere, tidsplaner, afholdelse af byggemøder, aflevering.

Tilsyn

Tilsyn med arbejdets korrekte udførelse.

Attestering af fakturaer

Attestering af fakturaer og udfærdigelse af byggeregnskab, økonomisk byggestyring.

Diverse myndighedsbehandlinger

Herunder:

Kommuner, amter, Miljø- & Energiministeriet, Kulturarvsstyrelsen, m.fl.

GRATIS INTROMØDE

Vi tilbyder et uforpligtende orienterende møde inden for alle byggeopgaver.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

KONTAKINFORMATION

SERUP RÅDGIVENDE ARKITEKTER A/S
Skodsborg Strandvej 160b st.
2942 Skodsborg
Tlf.: +45 40 10 54 19
E-mail: fs@arkitekt-serup.dk
CVR-nr.: 16184306

ØNSKER DU ET GRATIS INTROMØDE?

Hos SERUP RÅDGIVENDE ARKITEKTER A/S tilbyder vi et uforpligtende orienterende møde – dette tilbydes inden for alle de arbejdsopgaver vi tilbyder.

Ring eller send os en e-mail, hvis du vil kontaktes.