Arbejdsområder

Vi tilbyder et uforpligtigende orienterende møde indenfor samtlige byggeopgaver.

Rådgivning, projektering, myndighedsbehandling, byggestyring, tilsyn, økonomistyrelse

Gennemgang af ejendomme:
Bygninger med tilhørende rapport.

Forslag i forbindelse med byggeopgaver
Nybygning, tilbygning, tag- og facaderenovering, vinduesrenovering, vinduesudskiftning, vedligeholdelse, omfangsdræn, udvendig isolering af facader, belægningsopgaver m.v.

Udfærdigelse af komplette projekter
Herunder tegninger, beskrivelse, specifikationer, udbudsmateriale, tilbudslister m.v.

Ansøgning om byggetilladelse
og evt. andre myndighedstilladelser.

Indhentning af tilbud ved licitation/underhåndsbud

Vurdering af tilbud
Samt indstilling af håndværkere.

Byggestyring og koordinering
Byggestyring og koordinering af entreprenører, håndværkere, tidsplaner, afholdelse af byggemøder, aflevering.

Tilsyn
Tilsyn med arbejdets korrekte udførelse.

Attestering af fakturaer
Attestering af fakturaer og udfærdigelse af byggeregnskab, økonomisk byggestyring.

Diverse myndighedsbehandlinger

Herunder:

Kommuner, amter, Miljø- & Energiministeriet, Kulturarvsstyrelsen, m.fl.