Referencer

Totalrådgivning, projektering, budget, gårdmiljø og friarealer –
– Ca. 60 andelslejligheder + forretninger
Facaderenovering, renovering af hovedtrapper, kloak- og gårdrenovering – Totalrådgivning, myndighedsbehandling, tilbud, byggestyring, økonomistyring.
Ombygning
Totalrådgivning, projektering, budget
Bygherrerådgiver, projekt, myndighedsbehandling, udbudsmateriale, byggestyring, vinduesudskiftning
Totalrenovering af ældre ejendom, tilbygning, ny carport, tagudskiftning, udskiftning af vinduer og døre, samt indvendig ombygning og istandsættelse.
Rådgivning, projekt, myndighedsbehandling, tilbud, tilsyn med arbejdets udførelse.
Facaderenovering/beton, vinduesudskiftning – ejerlejligheder + forretning – Totalrådgivning, licitation, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.
Rådgivning, projekt, tilsyn og byggestyring ved renovering af lejligheder, udskiftning af vinduer, projektering af nye altaner m.v.
Rådgivning, projekt, tilbud, byggestyring ved renovering af lejligheder og udskiftning af vindues- og facadepartier.
Bygherrerådgivning, projekt, budget til ombygning og renovering.
Hørsholm almennyttige Boligselskab / DAB Udvendig istandsættelse af altaner, svalegange, trappetårne m.v. Nybygning Parkeringsanlæg m.v.
Renovering, om- og tilbygning, herunder nye kviste, altan, sammenbygning af sidefløje, hall med ny hovedtrappe, vinduer/døre, badeværelser, køkken samt facaderenovering af 5 længer og stor hal. Hertil kommer belægningsarbejde i indkørsel, gårdsplads m.v.
Totalrådgivning, myndighedsbehandling, projekt, licitation, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.
Løbende forsikringsskader alle fag.
Løbende, rådgivning, vedligeholdelse af ud- og indvendige bygninger alle fag
Rådgivning, projektering, myndighedsbehandling
Renovering og tilbygning af villa
Totalrådgivning, projekt, myndighedsbehandling, udbudsmateriale, byggestyring, økonomistyring.
Projektering, myndighedsbehandling, renovering, ombygning- og vedligeholdelse af ejendomme ud- og indvendig som følger:

 • Danske Bank Amagertorv 24
 • Danske Bank Klosterstræde 2 – 6
 • Danske Bank Valkendorfsgade
 • Danske Bank Frederiksborggade 1
 • Danske Bank Sølvtorvet, renovering
 • Danske Bank Store Kongensgade 4-6
 • Danske Bank Nørre Voldgade 68,
 • DANSKE BANK A/S Skjoldagervej 48-66, 2820 Gentofte, renovering/lejligheder
 • DATEA A/S Bredgade 43, Forskningsministeriet, løbende vedligeholdelse
 • DATEA A/S Store Kongensgade 20, vedligeholdelse
 • DATEA A/S, Hotel The Square, Rådhuspladsen København K., vedligeholdelse
 • Danske Bank Nytorv, vedligeholdelse
 • Dronningens Tværgade 16, vedligeholdelse
 • Danske Bank Vingårdsstræde, vedligeholdelse
 • Danske Bank Bremerholm, Dybensgade, Nicolaigade m.f., vedligeholdelse
 • STRANDGARDEN 2000 Frederiksberg, renovering af lejligheder
 • Store Kongensgade 21, vedligeholdelse
 • Store Kongensgade 49, vedligeholdelse
 • Store Kongensgade 65, vedligeholdelse
 • Grand Teater , renovering svampeskadeDanica Vesterbrogade 2 B, renovering
 • Danica Jernbanegade 1, vedligeholdelse
 • Danica Rådhuspladsen, vedligeholdelse
 • Danske Bank Ballerup, renovering
 • DANSKE BANK, 2800 Kgs. Lyngby
 • Store Kongensgade 85, renoveringer
 • Danske Bank Esplanaden, renovering
 • DATEA A/S Kongevejen 100 Holte, ombygning, løbende vedligeholdelse
 • Ejendommen Røjelskær 11-15 Holte, ud- og indvendig vedligeholdelse
 • Ny Østergade 7-11 Roskilde, renovering
 • Danica Ejendomsselskab ApS, SKAT Sluseholmen 8, løbende vedligeholdelse
 • Mariegården Roskilde, vedligeholdelse
 • Knud Den Storesvej Roskilde, renovering af lejligheder
 • Lautrupbjerg 1-5m, ICL/Siemens, vedligeholdelse
 • Silkegade 8, København K, vedligeholdelse
 • FIDELITY DENMARK FILIAL AF F.I.R.M., INC. US` Borupvang.
 • Slotsmarken, Hørsholm løbende vedligeholdelser
 • Lautrup Centret Borupvang
 • Lautrup Park Hotel, total udvendig
 • Industriparken, vedligeholdelse
 • Lautrupvang, vedligeholdelse
v/advokat Peter Kjærgaard Petersen
Totalrådgivning, projektering, licitation, byggestyring, tilsyn og økonomistyring
ved renovering af 420 køkkener med alrum for afdeling I
Rådgivning og tilsyn ved renovering af hovedtrapper for afdeling I, II og III
Løbende byggestyring og tilsyn i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger
Renovering af center, opførsel af 6 tagboliger.
Bygherrerådgiver, projekt, myndighedsbehandling, tilsyn, økonomistyring. Entreprenør HOFFMANN A/S
Tagudskiftning, facaderenovering m.v.
Bygherrerådgivning, projekt, myndighedsbehandling, tilbud, byggestyring og økonomistyring.
Renovering af lejligheder & bygningsvedligeholdelse.
Bygherrerådgivning, projekt, myndighedsbehandling, udbudsmateriale, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.
Vedligeholdelser ud- og indvendig alle fag
NUPO A/S, FLEXPACK m.f., Elektronvej 10, 2605 Brøndby
6.500 m2 Administration, kontor, fabrik og lager.
Ombygning og total istandsættelse af ejendommen ind- og udvendig.
Bygherrerådgivning, projekt, myndighedsbehandling, udbudsmateriale, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.
Totalrenovering af villa fra 1962, ud- og indvendig, samt tilbygning af garage.
Nyt haveanlæg, flisebelægning m.v.
Totalrådgivning, projekt, myndighedsbehandling, udbudsmateriale, byggestyring, tilsyn, økonomistyring.
Lejligheder + forretninger og kontorer
Brandsikring, ombygninger, vedligeholdelser, nye kviste m.v.
Totalrådgivning, myndighedsbehandling, tilbud, tilsyn, byggestyring, økonomistyring.
Renovering mod gade og gård af 24 kviste, 35 altaner, vinduer og underfacader m.v. Totalrådgivning, myndighedsbehandling, udbudsmateriale, byggestyring, tilsyn, økonomistyring.
Total renovering af ældre ejendom, opførelse nyt indgangsparti og tilbygning af 1. sal på sidefløj, tagudskiftning, pudsning af facader, vindues- og dørudskiftning.
Totalrådgivning, projekt, myndighedsbehandling, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.
Løbende vedligeholdelse, ud- og indvendig alle fag
Renovering i samarbejde med Miljø & Energi Ministeriet, Kulturarvsstyrelsen
Nyhavn 8
Løbende rådgivning, byggestyring og tilsyn
Rådgivning, projektering, myndighedsbehandling, udbudsmateriale. Renovering af altan 1. sal på villa med altanoverbygning og glasinddækning m.v.
Løbende vedligeholdelser ud- og indvendig alle fag
Løbende vedligeholdelser socialcentrer m.v. alle fag
Carla og Otto Willer – Petersens Legat, 30 lejemål + forretninger
Tagrenovering, facaderenovering, altanrenovering, vinduesudskiftning, gårdrenovering, elevatorrenovering . Totalrådgivning, myndighedsbehandling, underhåndsbud, byggestyring, tilsyn og økonomistyring
Renovering, ombygninger, løbende vedligeholdelser
Myndighedsbehandling opførelse af nye cykeloverdækninger, vedligeholdelse, m.v.
Løbende renovering, tagudskiftning, istandsættelse af facader, løbende vedligeholdelser
Ejerboliger, Totalrådgivning ejendommene
Renovering af udvendige facader, vinduer og døre m.v.

Rådgivning, projekt, udbudsmateriale, byggestyring, tilsyn og økonomistyring

Nye, altaner og ejendomsvedligeholdelse

Rådgiver og tilsyn for advokat og andelshavere

Ombygning af forretning, tagudskiftning, facaderenovering, vinduesrenovering, belysning, skilte m.v.-

Tilkendt diplom af Lyngby – Taarbæk Kommune for vellykket bygningsrenovering i Kongens Lyngby 1999

Totalrådgivning, projekt, myndighedsbehandling, indhentning af tilbud, byggestyring, økonomistyring

Danmarks største kontorhus opført 1982 – 330 m lang / 70.000 m2
Løbende ombygning, vedligeholdelse alle fag
Opførelse af 3100 m2 – Administration, kontor og lager

Totalrådgivning, myndighedsbehandling, udbudsmateriale, licitation, tilsyn, økonomistyring m.v.

Entreprenør BB Byggeindustri A/S

v/ advokat Per Therkildsen, advokat Bjørn Lund Hansen, advokat Bent Friis

Div. tilbygninger, ombygninger, indretning af nye kontorer, herunder advokat og ejendomsadministration – skilte m.v.

Bygherrerådgivning, myndighedsbehandling, byggestyring, tilsyn og økonomistyring

Tilbygning, ombygning og totalrenovering af strandvejsvilla

Bygherrerådgivning, myndighedsbehandling, projektering, udbudsmateriale, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.

Hørsholm almennyttige boligselskab / DAB
Ca. 158 rækkehuse / lejemål, løbende vedligeholdelse Hørsholm Kommune
Social- og dagcenter, løbende vedligeholdelse alle fag
Renovering af villa, isolering af udvendige facader, pudsning og maling, samt udskiftning af døre og vinduer.
Nyt haveanlæg og flisebelægning.
Totalrådgivning, udbudsmateriale, valg af entreprenører, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.
Ombygning af villa
Rådgivning, projekt, myndighedsbehandling, tilbud, tilsyn, økonomistyring.
– Ombygning og renovering af villa fra 1979
– Rådgivning, projektering, udbudsmateriale, byggestyring, tilsyn og økonomistyring.
Totalrådgivning, myndighedsbehandling, projektering, byggestyring, økonomistyring
Køberrådgivning m.v.
Totalrådgivning, byggestyring
Rådgivning, totalrenovering alle fag, forsikringsskader, brandskader, stormskader, –
vandskader m.v.
Totalrådgivning, myndighedsbehandling, licitation, byggestyring, tilsyn og økonomistyring
Tagarbejde, vinduesudskiftning, omfangsdræn, løbende vedligeholdelse m.v.
Løbende vedligeholdelse
Ombygning af reception og kontorer, administration og kantine m.v.
Rådgivning, myndighedsbehandling, tilbud, byggestyring, tilsyn, økonomistyring
Hørsholm almennyttige Boligselskab / DAB
Vedligeholdelser ud- og indvendig